مدیریت فرایند کسب و کار

BPM نرم افزار مکانیزه کننده فرایندهای کسب و کار است. به سیستم تولید شده با این سامانه BPMS میگویند . این فناوری با در اختیار قراردادن یک واسط کاربر هوشمند, این امکان را فراهم می-سازد که با کمترین دانش نرم افزاری اقدام به مکانیزاسیون، یکپارچگی, نظارت و بهبود فرآیندهای سازمانی نمایید.

امروزه رهبران سازمانی، راهکار نرم افزاری BPMS را بعنوان یک جزء اساسی در عملکرد سازمان به شـمار می-آورند. مدیریت فرآیندهای کسـب و کار، رویکردی مدیریتی است که در آن سازمان متناسب با نیاز ها و خواسته‌های خود تنظیم می شود. از نگاه کلی، «کارایی» و «اثربخشی» سازمان در این سیستم ها به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.

مزایا

 • مستندسازی و تعریف فرایندها : استانداردهایی مانند BPMN-DMN-CMMN امکان مستندسازی فرایندها و قوانین انجام کارها را فراهم می نماید.
 • خودکار سازی اجرای فرایندها : با BPMS تمام قوانین و منطق های تجاری سازمان خودکار خواهند شد.
 • شناسایی گلوگاه ها و بهبود فرایندها : BPMS معیارهایی را برای اندازه گیری هزینه فرایندها و زمان اجرا فراهم می کند که در این صورت بهینه سازی بر اساس عملکرد واقعی فرایند خواهد بود.
 • حذف فعالیتهای غیر ضروری : در BPMS به کمک مدلسازی فرایندها، سازمانها می توانند فرصتی برای حذف کارهای غیر ضروری خود داشته باشند.
 • کنترل کارایی فرایندهای در حال اجرا : BPMS با ابزارهای نظارتی, امکان نظارت بر وضعیت فرایندها را ممکن می-سازد. در نتیجه این کنترل باعث ثبات و سازگاری فرایندها برای رسیدن به کیفیت بهتر و بهینه سازی آنها برای کارایی بیشتر می شود. همچنین قابلیت اندازه گیری وضعیت فرایندها باعث می شود که دید مدیریتی بهتری نیز حاصل شود.
 • همکاری مشتری ها و شرکا در فرایندهای تجاری : BPMS امکان همکاری مشتریان و شرکای خارج از سازمان را فراهم می کند و برای فرایندهایی که در خارج از محدوده سازمان قرار دارند، بسیار کاربردی خواهد بود.
 • کاهش منابع مورد نیاز : به منظور اجرای فرایندهای کسب و کار، به افراد و منابع زیادی نیاز خواهد بود.BPMS میتواند تعداد منابع مورد نیاز برای اجرای یک فرایند را به طرز چشم گیری کاهش دهد.
 • افزایش هماهنگی : BPMS هماهنگی بین بخشهای مختلف یک شرکت را از بعد جغرافیایی بهبود می بخشد.
 • افزایش سرعت اجرای فرآیندها : BPMS با کاهش زمان اجرای فرایندها و امکان اجرای موازی آنها سرعت کسب و کار را بهبود می دهد.
 • افزایش رضایتمندی مشتری : کاهش زمان اجرا و اطمینان از درستی آن باعث می شود که مشتریان سریعتر و آسانتر به نیازمندی های خود برسند.
 • چابکی سازمان : BPMS این امکان را برای سازمانها فراهم می کند که در صورت تغییر شرایط به راحتی بتوانند تغییرات را در فرایندها اعمال نمایند. به این ترتیب به حفظ موقعیت سازمان در بازار رقابتی کمک بسیاری خواهد شد.

ویژگیهای کارکردی

 • رابط کاربری بسیار ساده و جذاب (کاملا بصری)
 • امکان یکپارچه سازی با نرم افزارهای موجود در سازمان
 • قابلیت انعطاف بالا و امکان گسترش توسط کاربران
 • طراحی و پیاده سازی بر پایه معماری سازمانی جاوا (Java EE)
 • امکان ارتباط با تمام پایگاه داده ها و اجرا بر روی تمام Application Server ها
درخواست دمو

ویژه بازدید کنندگان

محصولات

خدمات

ارتباطات

RSS